Bildelslagret

Skrota din bil

När du överlämnar bilen till oss ser vi till att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret. Din bil återvinns på ett för miljön skonsamt sätt.

Skrota hos oss! 

När du överlämnar din bil till oss vill vi också ha registreringsbevis och legitimation. Om bilen inte är din egen måste registrerings-beviset vara påskrivet av ägaren. Du kan också ta med dig en fullmakt undertecknad av innehavaren.

När du överlämnar bilen till oss ser vi till att den blir skrotad och avregistrerad i Centrala Bilregistret. Din bil återvinns på ett för miljön skonsamt sätt. Vi betalar 500:- för komplett bil med katalysator 0:- för  bil utan katalysator

Hur går det till?

1) Vi hämtar bilen med egen bärgare
Vi demonterar främst bilar från försäkringsbolag. Dessa hämtar vi med vår egen bärgare och av en biltransportör

2) Registrering & bedömning
I samma ögonblick som bilen anländer till oss avförs den ur bilregistret och får en ny identitet, varefter den läggs den in i vårt datasystem. Därefter kvalitetsbedöms bilen utifrån dess skick, antal mil och årsmodell.

3) Funktionstest
Om bilen fortfarande är körbar provkörs den, sedan tas kompressionsprov på den varmkörda motorn. Vi testar även växellåda och bakaxel liksom övrig utrustning.

4) Dränering av miljöskadliga vätskor & demontering av delar
Bilen dräneras på alla vätskor som kan vara farliga för miljön såsom motor- och växellådsolja, bromsvätskor, ac-köldmedia m.m. Därefter demonteras varsamt de delar som skall sparas varefter de kvalitetsbedöms noga.

5) Delar läggs in i datasystemet
Alla delar som är i fint skick registreras i vårt datasystem & tilldelas ett unikt nummer (lagernummer). Varje del knyts automatiskt till det dokument som skapades tidigare (i steg 2). Detta innebär att det blir enkelt för oss att senare få upp information om bilen som delen härrör från.

6) Delar märks upp & läggs in på lagret
Varje del märks med en lapp innehållande den viktigaste informationen. Delen placeras i lämplig lageravdelning. Sista steget är att registrera lagerplatsen och delens nummer med en streckkodsläsare. Därefter förs uppgifterna in i vårt register så att vi snabbt och enkelt kan hitta delen.

7) Den tomma karossen ställs ut i väntan på glasdemontering & pressning
När vi har plockat bort alla delar som är värda att sparas, fraktas bilen ut på gården där vi demonterar allt glas. Nu återstår pressningen där vi trycker ihop karossen till ett plåtpaket som lämnas vidare till en anläggning som i sin tur hackar den i småbitar och sorterar upp allt material för återvinning.